Asas-asas Pembinaan dan Pembimbingan

  • 1. Asas Pengayoman

Adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

  • 2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

  • 3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan

Adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

  • 4. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Adalah bahwa sebagai orang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diberlakukan sebagai manusia.

  • 5. Asas Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Selama di dalam Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi.

  • 6. Asas Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *